Caffe.com
nieuwe gebruiker ? Meld je nu aan

Meld je aan met een sociaal netwerk ...

Inloggen met Facebook
Login met Google+

... of met uw e-mail

Vraag uw wachtwoord
Mr Caps Cleaning

beoordelingen Mr Caps Mr Caps Cleaning

Accessoires compatibel met Nespresso®* systeem

10 capsules 7,90 € (0,79 /pz) Naar Winkelwagen

beschrijving

REINIGING COMPATIBLE CAPSULES NESPRESSO *. Het veroorzaakt huidirritatie. Het veroorzaakt ernstig oogletsel. Buiten het bereik van kinderen. Stof niet inademen. ALS IN DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen indien gemakkelijk te doen. Blijven spoelen. ALS OP DE HUID: Wassen met overvloedig water. Bij inslikken: Onmiddellijk een arts raadplegen. In geval van raadpleging van een arts, de verpakking of het etiket van het product ter beschikking te houden.

beoordelingen
Geen reviews gevonden

*Het merk Nespresso® is niet eigendom van Gruppo Gimoka S.r.l., noch van enig bedrijf dat ermee verbonden is.